Obserwuj nas:
Doświadczenie

O mnie

mgr Aneta Milewska - Kosidło

Terapeuta, psychotraumatolog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, wychowawca

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Nauk Społecznych. Tytuł magistra uzyskałam w 2001 roku.

Kolejne studia magisterskie na kierunku Psychologia specjalność: psychoterapia, podjęłam na uczelni Collegium Humanum w Warszawie.

Posiadam kwalifikacje do wykonywania zawodu psychotraumatologa (kod w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 229910), jestem również oligofrenopedagogiem.

Certyfikat terapeuty/trenera I stopnia metodą EEG Bbiofeedback w neuropsychoterapii zdobyłam pod kierunkiem specjalisty w tej dziedzinie – pani doktor nauk medycznych Michaeli Pakszys, kierownika Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.

Certyfikat terapeuty EEG Biofeedback II stopnia uzyskałam rok później również pod kierunkiem pani doktor nauk medycznych Michaeli Pakszys, kierownika Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.

Specjalistyczne szkolenie EEG Biofeedback III stopnia ukończyłam w Instytucie Neurofizjologii Neuromaster w Białymstoku pod kierunkiem doskonałego specjalisty prof. zw. dr hab. med. Wojciecha Stefana Sobaniec oraz dr n. med. Piotra Sobaniec.

Od ponad 20 lat nieustannie doskonalę swój warsztat pracy i zdobywam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m.in.

Studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”, „Edukacja przedszkolna”, „Edukacja wczesnoszkolna”.

Odbyte Kursy

Ponadto ukończyłam kurs kompetencji ogólnych „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach” i „Terapii poznawczo – behawioralnej”.

Tworząc indywidualne protokoły treningowe rozszerzam treningi EEG Biofeedback o inne znane mi formy terapii.