Polityka prywatności

Zawiadamiamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet EEG BIOFEEDBACK Aneta Milewska-Kosidło z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Leśmiana 2. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji świadczeń rehabilitacyjno-zdrowotnych: treningu EEG Biofeedback.

W przypadku wystawienia Faktury VAT za realizację tych świadczeń Państwa dane osobowe będą archiwizowane i przechowywane przez okres 6 lat od daty wpisania ich do systemu Administratora Danych.

W związku z powyższym mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub uaktualnienia, a także ich sprostowania w przypadku stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieaktualne. Maja Państwo również prawo złożenia skargi do organu nadzorującego w związku ze stwierdzeniem faktu, iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: eeg-biofeedback.milewska@wp.pl