Obserwuj nas:
EEG Biofeedback

Usługi

Dowiedz się

Co to jest EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nowa  wysokospecjalistyczna metoda neuroterapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.

Jest całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna, nie powodującą  żadnych skutków ubocznych.

Metoda ta została stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Astronauci poddawani byli treningowi w celu zwiększenia zdolności koncentracji i podejmowania trafnych decyzji w stanie ciągłego stresu. Od wielu lat jest także wykorzystywana przez jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia pilotów oraz sportowców, polityków, ludzi biznesu.

Jak działa EEG Biofeedback?

Metoda EEG Biofeedback przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, pozwala trenującemu uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej.

Dzięki podłączeniu specjalistycznej aparatury, a także elektrod przymocowanych do uszu i skóry głowy badanego, uzyskujemy zapis aktywności fal mózgowych. Odpowiednie oprogramowanie przekształca zdobyte informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Dzięki temu, jest on w stanie zobaczyć i kierować aktywnością swojego mózgu. W zależności od problemu z jakim zgłaszamy się na terapię część aktywności fal będziemy wzmacniać, inne zaś tłumić. Odpowiednią reakcją jest np. skoncentrowanie się, odprężenie, prawidłowy oddech. Przy osiągnięciu optymalnego stanu aktywności, badany zostaje nagradzany w grze w postaci sygnału dźwiękowego i wizualnego. Dzięki informacji zwrotnej, pacjent jest w stanie zobaczyć związek pomiędzy swoim zachowaniem, a reakcjami zachodzącymi w mózgu, co daje mu możliwość odpowiedniego wyuczenia się pożądanych efektów. Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć i utrwalić odpowiedni, nowy wzorzec reagowania.

Skuteczność treningu EEG Biofeedback

Aby trening był skuteczny sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu i trwać od 30 do 45 minut. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu możemy zaobserwować już po 10 regularnych sesjach.  Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. W konkretnych przypadkach liczba sesji może być większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych.

g6
Skuteczność

Szybkie efekty

10

Efekty widoczne już po 10-ciu sesjach treningowych

do 95%

Skuteczności, w zależności od stopnia złożoności problemu

Kiedy warto pomyśleć o Biofeedback?

Wskazania do treningu EEG Biofeedback

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • zespół zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
 • opóźniony rozwój mowy
 • niska odporność na stres
 • zaniżona samoocena
 • zaburzenia pamięci
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • brak motywacji do nauki
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • dysleksja, dysortografia
 • zaburzenia zachowania
 • wolne tempo pracy
 • słaba spostrzegawczość
 • bóle głowy, migreny
 • depresja
 • agresja
 • zaburzenia snu
 • stany lękowe
 • nadmierne napięcie
 • przewlekłe zmęczenie
Dla osób chcących podnieść poziom efektywności pracy swojego mózgu:

Uczniów, studentów, sportowców, osób pracujących twórczo: muzyków, artystów a także tych, którzy z racji wykonywanej pracy są narażeni na działanie pod presją czasu, od których wymaga się pewności siebie, kreatywności i odporności na stres.

Treningi EEG Biofeedback:

Terapia EEG Biofeedback znajduje się w
Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu.